Apr 22, 2009

Four

Taken from facebook

4 + 6 + 1992 = 2002
2 + 0 + 0 + 2 = 4
Nombor Tarikh Lahir anda ialah : 4

4. Konsevatif

Golongan ini sangat peka dan tradisional.
Mereka sukakan arahan dan sesuatu yang rutin.
Mereka hanya akan bertindak apabila faham sepenuhnya tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan.
Mereka suka bekerja keras dan sanggup melakukan sesuatu kerja secara sendirian. Mereka mudah tertarik dengan aktiviti luar dan merasai pertalian dengan alam sekitar. Mereka berupaya untuk bersabar, tekun dan adakala dianggap degil. (degil apa ya?)

Mereka harus belajar untuk lebih feksibel dan bersikap lebih baik terhadap diri sendiri.

The bold one : mine

No comments: